Risk models of reproductive health

E.A. Evstifeeva, S.I. Filippchenkova, S.V. Rassadin
Keywords: reproductive health risks, socio-psychological diagnosis, pharmacoeconomic model selection methods of contraception
Medicinskij al'manah, 2017, issue 6, pages 60-62.

The article describes the pharmacoeconomic model of choosing methods of contraception, developed taking
into account the socio-psychological risks accompanying a woman of reproductive age. Reproductive health
refers to the integral of sexual health, safe methods of family planning, and safe motherhood. Reproductive
health is inherently safe sex life, the ability to reproduce offspring and free choice in making a decision about
reproduction. Socio-psychological diagnosis as a way to study the phenomenon of reproductive health,
unlike traditional medical methods, allows exploring and identifying socio-psychological risks, which will
allow to form a system of health-saving technologies, based on the priority value of preserving reproductive
potential. The construction of the pharmacoeconomic model of choice of contraceptive methods initiates the
cost-effectiveness of population planning for pregnancy and aims to improve the quality of life. The reflexive
educational model is aimed at forming a culture of pregnancy planning among Russian youth.

1. Borisova E.V., Bogomolova Yu.A. Sotsialno-ekonomicheskiy podkhod k modelirovaniyu
effektivnosti mer preduprezhdeniya beremennosti // Sb. mat-lov
mezhdunar. mezhdistsiplin. nauch. konf. «Sinergetika v estestvennykh naukakh.
9. Kurdyumovskiye chteniya». Tver. 2013. S. 247-251.
2. Borisova E.V., Kalabin A.L. Uchet vliyaniya raznorodnykh faktorov v indeksnom
analize. Voprosy statistiki. 2003. № 11. S. 75-78.
3. Evstifeyeva E.A., Rassadin S.V., Filippchenkova S.I., Stolnikova I.I., Borisova E.V.
Kultura materinstva: upravleniye mediko-psikhologicheskimi i ekonomicheskimi
riskami: Monografiya. Tver: «SFK-ofis». 2016. 160 s.
4. Evstifeyeva E.A., Stolnikova I.I., Borisova E.V., Botvineva Yu.A., Filippchenkova
S.I. Riski reproduktivnogo zdorovia zhenshchiny: proyektnyy podkhod i zdorovyesberegayushchiye
tekhnologii. Meditsinskiy аlmanakh. N. Novgorod: «Remedium
», 2013. № 6 (30). S. 30-32.
5. Evstifeyeva E.A., Tyagunov A.A., Filippchenkova S.I. Psikhologicheskiye
eksplikatsii refleksivnosti v praktike professionalnogo obrazovaniya. Novoye
v psikhologo-pedagogicheskikh issledovaniyakh. M.: MPSI, 2012. № 2 (26). S.
32-38.
6. Siluyanova I.V., Yakovlev V.V. Etiko-pravovaya ekspertiza iskusstvennogo
preryvaniya beremennosti v Rossii // Filosofskiye problemy biologii i meditsiny:
тraditsii i novatsii. Vyp. 3. M.: Printberi», 2009. S. 103-106.
7. Kornilova T.P. Psikhologiya riska i prinyatiya resheniy. M.: Aspekt: Press, 2003.
8. Leontyev D.A., Averina A.Zh. Refleksivnost kak sostavlyayushchaya lichnostnogo
potentsiala // Lichnostnyy potentsial: struktura i diagnostika / Pod red.
D.A. Leontyeva. M.: Smysl. 2011. S. 360-381.
9. Malkina-Pykh I.G. Psikhosomatika. Spravochnik prakticheskogo psikhologa.
M. 2005. S. 34-36.
10. Prakticheskaya psikhodiagnostika: metodiki i testy / pod red. D.Ya. Raygorodskogo.
Samara. 2009. S. 59-63.

E.A. Evstifeeva, S.I. Filippchenkova, S.V. Rassadin Risk models of reproductive health. Medicinskij al'manah 2017; (6): 60–62, http://dx.doi.org/10.21145/2499-9954-2017-6-60-62